A comfort zone is a beautiful place but nothing ever grows there.

Rahatlık alanı güzel yer ama orada hiçbir şey yetişmez.

I was born in Vienna, Austria in 1962. My dad is a career diplomat from Istanbul and mom is a financial analyst from Kastamonu, Turkey. I am a graduate of Whitney Young Magnet High School, Chicago and Middle East Technical University (BSEE and MSEE) , Ankara.


I started my career in Chicago in 1977 at an engineering/architecture company as draftsman and project team member. For over 40 years , I took part in international construction, energy, transportation, defense, telecommunications and industrial plant companies as engineer, trainer and project manager. I have worked in offices, construction sites, factories, private companies, public agencies and NGOs. Since 2007 I am financially retired as independent consultant and coach, as well as  small business entrepreneur.


PERSONALITY -
Primary: SAGE (Shadow: Essentialist
TURBULENT ADVOCATE  INFJ-T (Introvert, Intuitive, Feeling, Judging)

1962'de Avusturya, Viyana’da doğdum. Babam İstanbul’lu ve hariciyeci, annem Kastamonu’lu maliyecidir. Lise diplomamı ABD’nin Chicago kentindeki Whitney Young Magnet High School’dan ve BS ve MS üniversite derecelerimi Ankara, ODTÜ, Elektrik ve Elektronik Müh. bölümünden aldım.

Kariyerime 1977 yılında Chicago’da bir mühendislik/müteahhitlik firmasında teknik ressam ve proje ekibi üyesi olarak başladım. 40 yıldan fazla uluslararası inşaat, enerji, ulaştırma, savunma, haberleşme ve sanayi tesisi kurumlarında proje ekiplerinin her seviye ve görevinde, mühendis, proje yöneticisi ve eğitmen olarak yer aldım. Ofiste, şantiyede, fabrikada, özelde, kamuda, sivil toplumda çalıştım. 2007 yılından bu yana bağımsız yönetim danışmanlığı ve rehberliği yapmaktayım.KİŞİLİK-
Esas: BİLGE (Gölge: Özedönük
FIRTINALI DANIŞILAN INFJ-T (İçedönük, Sezgisel, Duygusal, Yargılayan)

M. Cem (Jame) MEKiK

Engineer | Project Manager | Producer | Writer-Speaker
Mühendis | Proje Yönetici | Yapımcı | Yazar-Konuşmacı